Windykacja na Ukrainie 
Kancelaria prawna POLUS.

Debt collection in Ukraine
Inkasso in der Ukraine


Uwaga!

Pomimo zagrożenia epidemicznego nasza Kancelaria jest czynna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obecnie świadczymy usługi głównie drogą e-mailową i telefoniczną. 

Kancelaria prawna "Polus"
11 lat doświadczenia w dziedzinie windykacji na Ukrainie.

Kancelaria prawna „Polus" jest Polską firmą prawniczą, której działania obejmują kompleksową obsługę podmiotów prawnych oraz osób fizycznych w zakresie windykacji ich należności na Ukrainie.

Wynagrodzenie należne jest tylko w sprawach, które zakończyły się odzyskaniem długu. 

Portal Promocji Eksportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Ministerstwa Rozwoju poleca nas. Nasza firma składa się z prawników, magistrów prawa ukraińskiego, którzy znają realia prawa i biznesu ukraińskiego.  

Proces polubowny

Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach.


Postępowanie sądowe

Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności naszej kancelarii. Kancelaria wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.


Postępowanie egzekucyjne

W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy ze służbą przymusowego wykonywania Ukrainy, prowadząc nadzór nad działaniami oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji.

 


Wynagrodzenie należne jest tylko w sprawach, które zakończyły się odzyskaniem długu.

Media: Jak odzyskać pieniądze od dłużnika (kontrahenta)?

Podatnik będzie mógł zaliczyć odpisaną wierzytelność również do kosztów podatkowych pod warunkiem spełnienia określonych ustawą wymogów: wierzytelność nie może być przedawniona oraz musi zostać odpowiednio udokumentowana. Sposoby dokumentowania nieściągalności należności zostały wymienione w ustawie o CIT. Sposobem dokumentowania jest uzyskanie postanowienia o nieściągalności wydanego przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego. Warto podkreślić, że sam nakaz zapłaty wydany przez ukraiński sąd nie jest w świetle ustawy o CIT wystarczający. Należy posiadać odpowiedni dokument przygotowany przez komornika (Państwowa służba przymusowego wykonywania Ukrainy), z którego jednoznacznie będzie wynikało, że dłużnik nie ma środków na pokrycie zobowiązań.

https://inkassoukraina.wordpress.com/

Korzystne linki

Wyższy Sąd Gospodarczy Ukrainy

http://www.arbitr.gov.ua/

Ustawodawstwo Ukrainy

https://zakon5.rada.gov.ua/laws

The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

https://sccinstitute.com/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Ambasada i Konsulaty RP na Ukrainie

https://kijow.msz.gov.pl/uk/

International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian CCI

https://icac.org.ua/

Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy! 

Kancelaria prawna „Polus" jest Polską firmą prawniczą, której działania obejmują kompleksową obsługę podmiotów prawnych oraz osób fizycznych w zakresie windykacji ich należności.  Zespół firmy składa się m.in z wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa ukraińskiego. Powrotem zadłużenia zajmujemy się sami – nie jesteśmy pośrednikami między klientem a prawnikami na Ukrainie! Wynagrodzenie należne jest tylko w sprawach, które zakończyły się odzyskaniem długu! Wszystkie sprawy są przyjmowane do realizacji - BEZPŁATNIE!


Wyślij Zapytanie